Search

Čo sú to myšlienkové mapy a ako sa tvoria: 9 jednoduchých krokov k vytvoreniu myšlienkovej mapy

Ľudia používali vizuálne formy prezentácie, organizovania a porozumenia informácií už od staroveku. Ale až v roku 1970, bola myšlienková mapa formálne vyvinutá, výskumníkom a pedagógom Tonym Buzanom. Myšlienkové mapy sú diagramy predstavujúce úlohy, slová alebo položky pospájané a usporiadané okolo hlavného konceptu alebo predmetu záujmu. Myšlienková mapa využíva nelineárne grafické usporiadanie, ktoré užívateľovi dovoľuje vytvárať intuitívnu štruktúru okolo hlavného predmetu. Pomocou nich viete premeniť dlhý zoznam monotónnych informácií na farebný, ľahko zapamätateľný a dobre organizovaný diagram, ktorý pracuje spôsobom podobným prirodzenému vykonávaniu úloh vášho mozgu. Pri vytváraní vaši

© 2018 ITMG, s.r.o.