Search

13 spôsobov efektívneho využívania myšlienkových máp

Tony Buzan, autor kníh o myšlienkových mapách, hovorí: „Ľudský mozog pri premýšľaní nepracuje s panelmi nástrojov a ponukou funkcií; funguje organicky ako všetky prírodné formy – nech už ľudská obehová či nervová sústava alebo ako vetvy stromu a žilky listu. Aby mu to myslelo dobre, potrebuje nástroj, ktorý sa podobá týmto organickým tokom. Týmto nástrojom sú myšlienkové mapy.“ Myšlienkové mapy môžete tvoriť pomocou softvérov na to určených alebo ak uprednostňujete pero a papier, môžete si ich vytvoriť aj rukou. Ale tvorba myšlienkových máp pomocou nástrojov ako MindJet je efektívnejšia a rýchlejšia. V predchádzajúcom článku Ako vytvoriť myšlienkovú mapu, som vám opísala čo sú myšlienkové ma

© 2018 ITMG, s.r.o.