Search

Projektový plán (prípadová štúdia Mindjet)

Petrina rola a potreby Petra je certifikovaným projektovým manažérom malej firmy v Bratislave. Hoci jej firma zamestnáva len 17 zamestnancov, často musí riadiť paralelne viac než 10 projektov. Tie sa týkajú marketingových kampaní a väčších kolaboratívnych projektov. Je jedinou osobou v spoločnosti s certifikátom pre riadenie projektov. Pracuje na pozícii generálneho projektového manažéra. Z tohto dôvodu je často oslovovaná svojimi kolegami kvôli konzultáciám v tejto oblasti. Potrebuje nástroj pre riadenie projektov a úloh, ktorý jej pomôže zjednodušiť kontrolu úloh, termínov, rozpočtov a celkovo pomôže s komunikáciou v rámci tímu. Jej hlavné problémy - pre projekty nie sú definované žiadne f

© 2018 ITMG, s.r.o.