Konferencia: Riziká a ich manažment v kybernetickom priestore a v podnikovej IT infraštruktúre


Dnes sme vystupovali na konferencii organizovanej časopisom eFocus. Téma prezentácie bola Ako na nákup cloudových služieb.


Najnovšie príspevky