top of page
This service is not available, please contact for more information.

ECSA Ambassador

  • 70 eur
  • Boldocká 18

Service Description

Cieľom kurzu je vysvetlenie základov fungovania cloud computingu a podstaty ECSA hodnotenia. Za účelom propagácie a partnerstva s lokálnym poskyovateľom ECSA.


Upcoming Sessions


Contact Details

  • Boldocká 18, Senec, BL 90301, SVK

    info@neczli.sk


bottom of page