top of page
S/4 HANA Digitálna transformácia

S/4 HANA Digitálna transformácia

SAP S/4HANA ROADMAP

- aby sa Vaša cesta mala správny smer

Nemôžete jednoducho previesť svoju aktuálny SAP lansdscape priviesť na S/4HANA z dôvodu veľkosti, zložitosti, nedostatku pokrytia procesov, vysokého prispôsobenia, trvania projektu alebo nákladov?

Porozprávajte sa s nami - spolu nájdeme tú správnu cestu!

 

SAP S/4HANA ROADMAP – správna cesta k S/4HANA

Naše roadmapy vám poskytnú odpoveď na otázku "či počkať alebo začať?", Umožnenie bezpečného prechodu na SAP S / 4HANA v správny čas.

 

Vaše výhody

 • Zabezpečenie prechodu prostredníctvom transparentného modelu

 • Používanie analýz a nástrojov hodnotenia založených na skúsenostiach s implementácie S/4HANA

 • Využite naše skúsenosti a úspešné projekty

SAP-Digital-Core.png

Balík služieb 1:

Prehľad + príprava

+ edukácia

Inteligentne rozpoznáme príslušné ovplyvňujúce faktory pre vašu spoločnosť

Okrem technických obmedzení existuje množstvo ďalších obmedzujúcich faktorov, ktoré je potrebné zohľadniť na ceste k SAP S / 4HANA.

Nasledujúce faktory majú významný vplyv na plánovanie SAP S / 4HANA:

 • Veľkosť systému - má výrazný vplyv na očakávané prestoje a môže vyžadovať dodatočné balíky s prestojmi s nulovými prestojmi.

 • Pokrytie medzier vo funkcionalite - to sú tvorené buď komponentami, ktoré boli obsiahnuté v SAP ERP a SAP S / 4HANA už nie je sú (napr. HCM) alebo komponenty, ktoré sú skutočnosti k dispozícii v tzv. režime kompatibility, ale najneskôr v roku 2025 už nebudú k dispozícií. Tieto faktory musia byť znova nastavené tak aby zodpovedali požiadavkám na ERP.

 • Riadenie zmien a súvisiace riziká pre implementáciu alebo podnik pri prechode na nový systém musia byť pomenované a musia byť pripravené adekvátne mitigačné aktivity s cieľom minimalizácie času prechodu na nový systém.

 • Globálny systém, ktorý sa skladá z rôznych systémov v rôznych krajinách a veľkostiach nevie byť zmenený zo dna na deň – je to náročný a dlhodobý prechodný scenár, ktorý je náročný na čas a náklady často presahujú známy rámec nákladov pre upgrade systému, ešte nie sú v dostatočnej miere plánované alebo v žiadnom vzťahu k očakávaným prínosom.

 

Všetky tieto atribúty musia byť zohľadnené v plánovaní a nastavovaní projektu prechodu na nový systém.

 

 

Pre nasadenie systému máme pre Vás pripravený aj set školení a workshopov, na ktorých Vaši kľúčoví používatelia, získajú prehľad čo očakávať od nového systému.

Balík služieb 2:

Príprava plánu

Cieľom tejto služby je transparentne vyhodnotiť rozhodovacie faktory relevantné pre vašu spoločnosť v súvislosti s plánom prechodu SAP S / 4HANA a konsolidovať ich rozhodovacími spôsobmi. Technická realizovateľnosť a zložitosť, harmonogram alternatív, náklady a riziká, ako aj možnosti nákupu alebo nákupu sa hodnotia kvantitatívne a kvalitatívne s prihliadnutím na kritériá špecifické pre spoločnosť a pripravené a zhrnuté vo forme, ktorá je rozhodujúca a zrozumiteľná pre vrcholový manažment.

S4PLAN.jpg

Balík služieb 3:

Podpora implementácie + ľahká adaptácia

Naše implementačné programy a skúsenosti prinesú Vaše podnikanie bezpečne do SAP S / 4HANA. Tu ponúkame všetku potrebnú implementačnú podporu, od čistých architektonických modelov až po riešenia na kľúč, ak si prajete:

 

Otočte kľúč

 • Odborné vedenie

 • Cielená  podpora zameraná na jednotlivé role v rámci podniku

 • Priprava obsahu pomocou SAP Enable now

 • Portfólio, program a riadenie projektu

 • Poradenstvo Q + A.

Performance-Builder-1024x508.jpg

ITMG

Kontakt

+421910395167

Služby

Kurzy

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettru a buďte informovaní o novinkách z nášho odvetvia a z firmy ITMG.

Join our mailing list

Never miss an update

Sociálne médiá

 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
bottom of page