top of page
Referencie

Referencie

Referencie

Verejná a štátna správa

Pre potreby samosprávy pracovníci spoločnosti ITMG, s.r.o. spracovávali koncepcie rozvoja IS v rokoch 2007 - 2009 pre nasledovné mestá a klientov:

  • mestá:

Bratislava,

hl. mesto SR

Pezinok

Liptovský Mikuláš

Žilina

Rožňava

Mestská časť Petržalka

Považská Bystrica

Banská Bystrica

  • klienti:

Recyklačný fond (poradca pre rozvoj IS - Spracovanie rozvoja IS pre potreby úradu ako aj spracovanie core procesov vyplývajúcich zo zákona)

Daňové riaditeľstvo SR (podpora modelovania procesov ekonomického systému DR) 

 Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR (Solution architect pre Back-office úradu, podpora rozvoja interných procesov)

Košický samosprávny kraj (architekt riešenia pre Administratívne centrum VÚC Košice)

Ministerstvo financií Českej republiky (návrh procesov jednotného účtovníctva štátu v rámci projektu Státní pokladny)

Slovenský pozemkový fond - Návrh katalógu služieb ponúkaných organizáciou a hodnotenie vyspelosti služieb

Ministerstvo financií SR (Solution architect pre Backoffice úradu, Metodická podpora pre klientov Štátnej pokladnice, ...)

Energetika

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – integrácia aplikácie OOPP na SAP R/3

EON IS, s.r.o. – podpora modulu RE/FX

Východoslovenská energetika, a.s. – posúdenie nasadenia systému SAP

Západoslovenská energetika, a.s. – business podpora pri implementácií systému správy nahnutelností

KORLEA Invest, a.s. – posúdenie stavu informatiky a nastavnie procesov riadenia v zmysle štandardov ITIL

Slovenské elektrárne, a.s. – spracovanie koncepcie rozvoja IS vsúvislosti so stratégiou spoločnosti

SAP

Ministerstvo financií SR

implementácia SAP R/3 pre úrad

Pražská plynárenská, a.s. - podpora modulu FI

Západoslovenská energatika, a.s. - implementácia a podpora modulu RE/FX systému SAP R/3

Ministerstvo dopravy Pôšt a telekomunkacií - dohľad nad implementáciou SAP

SWAN, a.s. - podpora systému SAP

Vysoké učení technické Brno - podpora a rozvoj systému SAP

Národná dialničná spoločnosť, a.s. -  návrh reportingu a mapovania dát zo systému SAP R/3

Bratislavská teplárenská, a.s. - podpora modulov IS utility

SPP, a.s. - realizácia integrácie SAP a aplikáciace na správu ochranných pomôcok

Partneri

Produkt firmy MindManager je program na vizuálnu reprezentáciu...

 

http://www.mindjet.com/

CorSet Framework je unikátny...

 

http://www.corsetframework.eu/

 

 

Produkty firmy IBM sú program Maximo a Cognos Express...

 

https://www.ibm.com/sk-sk/

ITMG

Kontakt

+421910395167

Služby

Kurzy

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettru a buďte informovaní o novinkách z nášho odvetvia a z firmy ITMG.

Sociálne médiá

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page