top of page
Business Intelligence

Business Intelligence

Kompetenčné centrum Business Intelligence

Business Intelligence (BI) je termín označujúci komplex činností a technológií, ktorých cieľom je účinne podporovať rozhodovacie procesy vo firme. Uplatnenie BI je v širokom spektre aplikácií orientovaných na zákaznícke údaje a podnikové procesy. Cieľom kompetenčného centra je podporovať aktivity smerujúce k správnemu využitiu osvedčených metód a premeniť údaje na informácie, ktoré prinášajú spoločnosti hodnotu. Prínos kompetenčného centra spočíva v hlbokom porozumení procesov a súvislostí ovplyvňujúcich fungovanie spoločnosti a následnom optimálnom nastavení BI.

 

Každá organizácia je iná a preto nie je možné vytvoriť univerzálne riešenie, ktoré bude slúžiť rovnako kvalitne a efektívne všetkým. Riešenie rešpektujúce individuálne ciele podniku musí zohľadňovať jeho konkrétne podmienky, možnosti a obmedzenia.

 

Úspešná a účinná implementácia BI vyžaduje symbiózu znalosti podnikových procesov, informačných technológií a kvalitnej metodiky pre implementáciu BI riešenia. Za týmto účelom sme vytvorili vlastnú metodiku (IREA — information request analysis) pre efektívny a komplexný návrh reportingu zákazníka, ktorý zodpovedá presne jeho potrebám. Okrem toho naši pracovníci sú schopní realizovať projekt nasadenia na rôznych platformách ako sú Microsoft, SAP, Oracle prípadne iné a v rámci poradenskej činnosti sme schopní odporučiť technológiu zodpovedajúcu požiadavkám spoločnosti.

 

 

O nás

ITMG

Kontakt

+421910395167

Služby

Kurzy

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettru a buďte informovaní o novinkách z nášho odvetvia a z firmy ITMG.

Sociálne médiá

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page