top of page
Národný partner pre metodiku CORSET®

Národný partner pre metodiku CORSET®

Národný partner pre metodiku CORSET®

S potešením Vám chceme oznámiť, že naša spoločnosť ITMG s.r.o. sa stala národným partnerom CorSet Framework pre oblasť analýzy organizácie, procesov a riadenia služieb. Implementácia bude zahŕňať systém školení pre konzultačných partnerov ako aj úzku spoluprácu so školami. Viac informacii corsetframework.eu

 

CorSet je ucelená sada doporučených postupov, metodík a modelov, ktoré spoločne tvoria rámec. Daný rámec je praktickým pomocníkom pre analýzu alebo zhodnotenie celkovej architektúry a spôsobu riadenia organizácie.

 

CorSet Framework je unikátna sada publikácií založená  na praktických skúsenostiach, tvoriaca spoločne rámec, ktorý umožňuje jednoduchšiu analýzu a správne nastavenie kľúčových indikátorov výkonnosti, služieb, procesov, informačného systému a celého fungovania organizácie. Môže byť taktiež využitý pre hodnotenie zrelosti riadenia, tvorbu kompetenčných modelov alebo manažérske vzdelávanie. Vychádza z najlepších praktických skúseností využívajúc referenčné modely, ktoré sú hlavnou pridanou hodnotou rámca.

Jednotlivé publikácie poskytujú praktické a zrozumiteľné návody pre konzultantov a analytikov za účelom tvorby niektorého z výstupov:

 

 • Mapa procesov organizácie – dôležitá pre analýzu procesov organizácie

 

 • Katalóg služieb – preddefinovaná štruktúra

 

 • Databázu účelov – uľahčuje priradenie účelov každej verejnej službe

 

 • Kľúčové parametre výkonnosti – preddefinované parametre výkonnosti

 

 • Mapu metód riadenia – systematické členenie metód riadenia vo väzbe na PM

 

 • Riadenie zmien - štrukturovanie dopadov zmien, procesy riadenia požiadaviek a zmien

 

 • Funkcionalita IS – umožňuje definovať a ohodnotiť požiadavky na informačný systém organizácie, ktoré vychádzajú z procesných a informačných potrieb a používaných metód riadenia

 

Rámec CorSet je platformovo nezávislý. Je orientovaný na služby a procesy, a je vhodný pre všetky typy organizácií a firiem. V súčasnej verzii je spracovaný predovšetkým pre potreby verejného sektora.

 

Je možné využiť ho:

 

 • na analýzu a ucelené zmapovanie procesov a činností,

 

 • na tvorbu katalógu služieb v organizácii,

 

 • na meranie zrelosti služieb, 

 

 • na zavedenie nového informačného systému,

 

 • na zavedenie strategického riadenia,

 

 • na zavedenie projektového riadenia,

 

 • na tvorbu kompetenčných modelov.

 

 

O nás

ITMG

Kontakt

+421910395167

Služby

Kurzy

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettru a buďte informovaní o novinkách z nášho odvetvia a z firmy ITMG.

Sociálne médiá

 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
bottom of page