top of page
This service is not available, please contact for more information.

ECSA Professional

  • 599 eur
  • Boldocká 18

Service Description

Kurz je určený pre profesionálov, ktorí sa chcú venovať poradenskej či audítorskej činnosti v oblasti cloudových služieb. Predpokladom je absolvovanie základného kurzu.


Upcoming Sessions


Contact Details

  • Boldocká 18, Senec, BL 90301, SVK

    info@neczli.sk


bottom of page