top of page
This service is not available, please contact for more information.

Základný kurz používania Mindjetu

  • 99 eur
  • Boldocká 18

Service Description

Užívatelia, ktorí chcú integrovať MindJet do svojich pracovných procesov ako podporný nástroj. Užívatelia plánujúci využívať MindJet Mindmanger pre podporu plánovnia, pracovných postupov, designu dokumentov, dátových súborov, plánovania dennej agendy


Upcoming Sessions


Contact Details

  • Boldocká 18, Senec, BL 90301, SVK

    info@neczli.sk


bottom of page