top of page

Základná ponuka kurzov EUROCLOUD STAR AUDIT

Naším cieľom je pripraviť Vašich pracovníkov na fakt, že cloud bude v budúcnosti jedným zo základných spôsobov ponúkania IT služieb. Okrem toho je dôležitým faktorom aj to, že poskytovanie služieb formou cloudu má svoje pravidlá, ktoré umožnujú službe byť oveľa dôveryhodnejšou z pohľadu zákazníkov.

ECSA-IA
Interný Audítor

Cieľom tohto kurzu je vytvoriť priestor interným pracovníkom cloud providera, v rámci ktorého získajú podrobný prehľad o certifikácii služieb v rámci certifikačnej schémy Eurocloud Star Audit (ECSA). Interný audítor následne môže pomáhať interne v organizácii zabezpečovať súlad služieb so štandardami z pohľadu ECSA

ECSA Foundation​

Obsahom kurzu je vysvetlenie základov fungovania cloud computingu. Pochopenie typických business modelov a všetkých úrovní hodnotenia cloudových služieb.

ECSA Professional

Kurz je určený pre profesionálov, ktorí sa chcú venovať poradenskej či audítorskej činnosti v oblasti cloudových služieb. Predpokladom je absolvovanie základného kurzu. 

ITMG

Kontakt

+421910395167

Služby

Kurzy

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettru a buďte informovaní o novinkách z nášho odvetvia a z firmy ITMG.

Sociálne médiá

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page