top of page
Špecialista projektovej kancelárie

Špecialista projektovej kancelárie

PM OPIS

Špecialista projektovej kancelárie

Po certifikácii Ministerstvom školstva SR otvárame ako prvý a jediný dodávateľ na Slovensku 2 dňový modulový kurz Špecialista projektovej kancelárie, ktorý umožňuje získať certifikáciu v oblasti riadenia projektov verejnej správy v súlade s

 

Metodikou riadenia IT projektov verejnej správy

Kurz je určený nielen pre projektových manažérov zodpovedných za riadenie projektu a informovanie o jeho priebehu, ale aj osobám v projektovom tíme, ktoré sa aktívne podieľajú pri realizácii ktorejkoľvek z fáz IT projektu. Je poučný taktiež pre všetkých tých, ktorí majú záujem o rozšírenie si znalostí a vedomostí v oblasti projektovej kancelárie. 

 

Absolventi kurzu získavajú počas prebiehajúcej výuky od kvalifikovaných lektorov znalosti o:

 

 • terminológii príslušnej metodiky a jej základných pilieroch;

 • procesoch a riadení podľa projektovej metodiky;

 • práci počas všetkých fáz životného cyklu IT projektu od jeho vzniku cez analýzu rizík a identifikáciu optimálneho riešenia, komunikáciu so „zákazníkmi“ projektu a prípravu stretnutia po monitorovanie a vyhodnotenie IT projektu;

 • predpokladoch vzniku a vlastnostiach úspešnej projektovej kancelárie a úspešného projektového tímu;

 • projektovej dokumentácie a povinných požiadaviek vykonávaných v prípravnej fáze projektu (k dispozícii sú pripravené vzory a šablóny dokumentov).

 

Pre všetkých účastníkov kurzu sú pripravené učebné materiály a prípadové štúdie, ktoré budú riešené spolu s lektorom kurzu priamo počas výučby.

 

Absolvent kurzu po úspešnom vykonaní skúšky získava certifikát platný a schválený Ministerstvom školstva SR.

Obsahom kurzu bude:

 

1. deň: Predstavenie Metodiky riadenia IT projektov vo verejnej správe

 

 • Oboznámenie sa s procesmi, komponentmi a technikami využívanými v procese riadenia IT projektov.

 • Identifikácia, analýza a hodnotenie rizika, identifikácia protiopatrení a eliminácia rizika.

 • Zmeny, kontrola, kvalita, plánovanie a riadenie IT projektu.

 • Riešenie prípadových štúdií s praktickými cvičeniami.

 

 

2. deň: Zásady finančného riadenia projektov a odporúčania z už bežiacich projektov a prezentácia výsledkov

 

 • Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a jeho dopad na IT projekty.

 • Kedy začína projekt, začiatok projektu, správa o stave projektu a jeho rozpočet.

 • Úspešná projektová kancelária aj jej komunikačné zručnosti, úspešný projektový tím. Virtuálne tímy: kľúčové faktory úspechu.

 • Komunikácia so „zákazníkmi“ projektu a príprava stretnutia.

 • Zastavenie projektu a kontrola uzavretia projektu.

 

Účastníkom kurzu ponúkame odborný a individuálny prístup.

Max. počet účastníkov v jednom kurze je 12 osôb.

 

Pri minimálnom počet 4 prihlásených účastníkov Vám ponúkame zorganizovanie kurzu priamo v kanceláriách Vašich priestorov.

Objednať kurz

ITMG

Kontakt

+421910395167

Služby

Kurzy

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettru a buďte informovaní o novinkách z nášho odvetvia a z firmy ITMG.

Sociálne médiá

 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
bottom of page